Detentie​

Duurzame detentie met een plan voor morgen

Het huidige detentie systeem

In Nederland keert 47% van de uit de gevangenis vrijgelaten mensen binnen twee jaar terug in de criminaliteit (Rijksoverheid, 2019). En meer dan de helft van alle misdaden in Nederland worden gepleegd door ex-gedetineerden. Terwijl één van de belangrijkste doelen van de justitiële inrichtingen het bijdragen aan een vermindering van de criminaliteit is. Er wordt vanuit verschillende hoeken geprobeerd om het recidivecijfer omlaag te brengen, maar het resultaat blijft tot nog toe uit. Het strafrechtsysteem bereikt niet waarvoor het is ontworpen. De gevangenissen bereiken niet genoeg waarvoor ze zijn bedoeld: het veiliger maken van onze samenleving. Dus waar gaat het mis?

 

Het huidige detentie systeem

In Nederland keert 47% van de uit de gevangenis vrijgelaten mensen binnen twee jaar terug in de criminaliteit (Rijksoverheid, 2019). En meer dan de helft van alle misdaden in Nederland worden gepleegd door ex-gedetineerden. Terwijl één van de belangrijkste doelen van de justitiële inrichtingen het bijdragen aan een vermindering van de criminaliteit is. Er wordt vanuit verschillende hoeken geprobeerd om het recidivecijfer omlaag te brengen, maar het resultaat blijft tot nog toe uit. Het strafrechtsysteem bereikt niet waarvoor het is ontworpen. De gevangenissen bereiken niet genoeg waarvoor ze zijn bedoeld: het veiliger maken van onze samenleving. Dus waar gaat het mis?

 

Visie

“Onze visie is om alle gevangenissen in Nederland te voorzien van beplanting en om alle gedetineerden in Nederland toegang te bieden tot een een duurzame toekomst.”

Missie

“Gedetineerden duurzame kansen bieden in de gevangenis en voor hun toekomst.”

Visie

“Onze visie is om alle gevangenissen in Nederland te voorzien van beplanting en om alle gedetineerden in Nederland toegang te bieden tot een een duurzame toekomst.”

Missie

“Gedetineerden duurzame kansen bieden in de gevangenis en voor hun toekomst.”

Nieuws en onderzoeken

Nu denk je misschien: leuk en aardig hoor, al dat groen in gevangenissen. Maar hoe zit het systeem nu precies in elkaar? En waarom biedt groen de oplossing? Hoe kan het toch dat het recidivecijfer zo laag is in Noorwegen? Om antwoord te geven op al jouw vragen zijn hiernaast een aantal linkjes die meer inzicht geven in de huidige stand van zaken. 

Nieuws en onderzoeken

Nu denk je misschien: leuk en aardig hoor, al dat groen in gevangenissen. Maar hoe zit het systeem nu precies in elkaar? En waarom biedt groen de oplossing? Hoe kan het toch dat het recidivecijfer zo laag is in Noorwegen? Om antwoord te geven op al jouw vragen zijn hieronder een aantal linkjes die meer inzicht geven in de huidige stand van zaken.

 

 

 

(ex-)gedetineerden

We vinden het belangrijk dat onze plannen en programma’s zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes van gedetineerden. Heb jij in detentie gezeten, herken je de problemen van het huidige systeem die wij omschrijven en deel je onze missie en visie? Of heb je ideeën die wij zouden kunnen oppakken? We kunnen jouw input goed gebruiken!

Vul hiernaast je naam en emailadres in met een bericht met vragen, opmerkingen of ideeën over Plantje Voor Morgen. We zullen het zo snel mogelijk lezen en dan komen we graag bij je terug. We staan zeer open om je uitgebreider te woord te staan!