Dit planten wij voor morgen

Duurzame detentie met een plan voor morgen

Onze strategie

Om onze doelen te behalen, hebben we een stappenplan gemaakt. Op basis van onze missie en visie hebben we het volgende model opgesteld, waarbij we te werk gaan van de binnenste naar de buitenste cirkel. In ons impactmodel kan onderscheid worden gemaakt tussen drie niveaus. Niveau 1 gaat over de gedetineerde, waarbij aandacht uitgaat naar zijn/haar gezondheid van vandaag en vaardigheden voor de toekomst. Op niveau 2 willen we toewerken naar het vergroenen van de leefomgeving van de gedetineerden. Dit houdt in dat we aan de slag gaan met meer beplanting binnen én buiten het gebouw. Tot slot streven we bij niveau 3 verduurzaming van de gevangenis na, waarbij samenwerking met verschillende ketens nodig zal zijn. Klik hiernaast voor meer informatie over ons impactmodel!

Onze strategie

Om onze doelen te behalen, hebben we een stappenplan gemaakt. Op basis van onze missie en visie hebben we het volgende model opgesteld, waarbij we te werk gaan van de binnenste naar de buitenste cirkel. In ons impactmodel kan onderscheid worden gemaakt tussen drie niveaus. Niveau 1 gaat over de gedetineerde, waarbij aandacht uitgaat naar zijn/haar gezondheid van vandaag en vaardigheden voor de toekomst. Op niveau 2 willen we toewerken naar het vergroenen van de leefomgeving van de gedetineerden. Dit houdt in dat we aan de slag gaan met meer beplanting binnen én buiten het gebouw. Tot slot streven we bij niveau 3 verduurzaming van de gevangenis na, waarbij samenwerking met verschillende ketens nodig zal zijn. Klik hieronder voor meer informatie over ons impactmodel!

Samen met onze partners​

NEDMI is een Nederlandse non-profit organisatie die jongeren uit alle lagen van de Nederlandse maatschappij wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. Jaarlijks vindt er een topconferentie plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Tussen de jaarlijkse topconferenties vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin de jongeren opgeleid en getraind worden op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Thema’s op de conferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving.

Samen met onze partners​

NEDMI is een Nederlandse non-profit organisatie die jongeren uit alle lagen van de Nederlandse maatschappij wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. Jaarlijks vindt er een topconferentie plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Tussen de jaarlijkse topconferenties vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin de jongeren opgeleid en getraind worden op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Thema’s op de conferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving.

Onze programma's

Plantje Voor Morgen biedt verschillende mogelijkheden binnen de bestaande dagprogramma’s van penitentiaire inrichtingen. In het voorjaar van 2022 is de pilot van ons eerste programma ‘Duurzaam koken en kruiden kweken’ uitgevoerd bij PI Zwolle. Ook aangepaste varianten van dit programma voor andere PI’s zijn mogelijk en daarnaast werken we achter de schermen aan nieuwe ideeën voor een extra programma. 

Educatief programma

Dit programma biedt gedetineerden de mogelijkheid skills op te doen rondom duurzaam koken en het zelf kweken van kruiden. In 6 weken worden ze tijdens interactieve en laagdrempelige workshops geprikkeld om hun kennis en kunnen over dit onderwerp te ontwikkelen. Iedere week is er een ander workshop aanbod. Er zijn in totaal 2 tuinier workshops en 4 kookworkshops. De kookworkshops hebben om het af te wisselen iedere

keer een ander thema, denk aan seizoensgebonden, vega(n), lokaal en no-waste. Wij verwachten dat de gedetineerden die meedoen aan dit programma deze kennis zelfstandig kunnen toepassen en ook meenemen wanneer zij detentie verlaten en dat het hen zal helpen met de re-integratie in de maatschappij.

Met ons educatieve programma willen wij ook meer interesse wekken voor duurzaamheid binnen detentie. Dit willen wij bereiken middels een dagprogramma waarin de gedetineerden zelf hun plantjes zullen verzorgen. Ook willen wij informatie verschaffen door duurzame workshops aan te bieden in samenwerking met experts en duurzame initiatieven. We willen de gedetineerden mogelijkheden laten zien op het gebied van duurzaamheid waar zij zich, na de gevangenis, voor zouden kunnen inzetten. 

Meer weten over ons eerste programma en nieuwe ideeën die hun vruchten kunnen afwerpen voor de verduurzaming van gevangenissen? Neem hieronder contact met ons op.

Onze programma’s

Plantje Voor Morgen biedt verschillende mogelijkheden binnen de bestaande dagprogramma’s van penitentiaire inrichtingen. In het voorjaar van 2022 is de pilot van ons eerste programma ‘Duurzaam koken en kruiden kweken’ uitgevoerd bij PI Zwolle. Ook aangepaste varianten van dit programma voor andere PI’s zijn mogelijk en daarnaast werken we achter de schermen aan nieuwe ideeën voor een extra programma.

 

Door naar onze pilot?

Ons eerste pilot programma heeft plaatsgevonden in de penitentiaire inrichting in Zwolle. We werken samen met vijf vrouwelijke gedetineerden in de moestuinen, waar zij groenten en kruiden kweken. Daarnaast kookten we met hen voor de hele afdeling met verse groenten, seizoensproducten, lokaal voedsel en houden alles vega(n). 

 

Door naar onze pilot?

Ons eerste pilot programma heeft plaatsgevonden in de penitentiaire inrichting in Zwolle. We werken samen met vijf vrouwelijke gedetineerden in de moestuinen, waar zij groenten en kruiden kweken. Daarnaast kookten we met hen voor de hele afdeling met verse groenten, seizoensproducten, lokaal voedsel en houden alles vega(n). 

Niveau 3: Verduurzaming van de gevangenis

Het laatste niveau heeft betrekking op de gevangenis als geheel. Als zelfvoorzienend systeem, als een gebouw dat duurzame energie gebruikt, als een onderdeel van een toekomstbestendige maatschappij. Hoe dit er precies uit zou kunnen zien? Dat weten wij ook nog niet, maar we verzamelen de komende tijd zo veel mogelijk informatie om hier een concreter beeld van te kunnen schetsen. Voor nu is vergroening de eerste grote stap richting duurzame detentie en een betere toekomst voor gedetineerden.

Niveau 2: De leefomgeving

De gedetineerde is direct verbonden met zijn of haar leefomgeving en daarmee is deze factor van cruciaal belang om de doelen in niveau 3 te realiseren. 

 • Vergroening 

Niveau 2 draait om vergroening van de leefomgeving van gedetineerden. Dit omvat zowel de binnen- als buitenruimtes. Want groen maakt gelukkig en bevordert de gemoedstoestand van mensen. Bovendien is vergroening van gebouwen en buitenruimtes nodig om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN (om klimaatverandering tegen te gaan!) en om de biodiversiteit een boost te geven. Voor het toewerken naar vergroening van de leefomgeving zijn we momenteel nog bezig aan een meer gedetailleerd plan. 

 • Welzijn van het personeel

Een andere belangrijk onderdeel van de leefomgeving van gedetineerden is het personeel. Vergroening van de binnen- en buitenruimtes blijkt uit onderzoek ook vaker positieve effecten te hebben op het welzijn van het personeel (Moran, D. et al, 2021). Mede dankzij het positieve effect op het fysieke en sociale klimaat, maar ook door minder gevallen van zelfverwonding en agressie van gedetineerden. We hopen met onze vergroeningsplannen op de lange termijn op deze manier ook een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van deze mensen. En wie weet, misschien is dit een stap naar de Noorse methode van detentie, waar bewakers soms bijna vrienden zijn van gedetineerden.

Niveau 1: De gedetineerde

Ons impactmodel begint bij het individu, de gedetineerde. We streven op dit niveau naar twee doelen. Het eerste doel betreft het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van gedetineerden. Het tweede doel heeft betrekking op de duurzame kansen die wij aan gedetineerden kunnen bieden om vaardigheden op te doen voor hun toekomst.  

 •  Gezondheid van vandaag

Om gedetineerden te motiveren om te werken aan een betere toekomst tijdens detentie, staat de mentale en fysieke gezondheid natuurlijk voorop. Ons educatieve programma Duurzaam koken en kruiden kweken bevat tuinier- en kookworkshops, waarbij deelnemers niet alleen kennis en ervaring kunnen opdoen op het gebied van tuinieren en koken, maar ook leren samen te werken en duurzame aspecten toe te passen op handelingen in hun dagelijks leven. Deze aspecten dragen bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid. Gezond en vers eten bevordert bovendien de fysieke gezondheid van mensen en kan volgens verschillende bronnen ook bijdragen aan een vermindering van geweld op afdelingen. 

 • Vaardigheden voor morgen

Het is voor gedetineerden van groot belang dat ze tijdens detentie kennis en vaardigheden opdoen die ze na rehabilitatie toe kunnen passen in hun dagelijks leven. Ons educatieve programma Duurzaam koken en kruiden kweken biedt hiervoor een goede basis voor skills in de keuken en de tuin. Op persoonlijk vlak wordt hierbij aandacht besteed aan duurzaam koken, waarbij de gedetineerden meer leren over seizoensgroenten, voedselverspilling en vegetarisch/veganistisch koken.

We werken achter de schermen aan andere educatieve projecten die zich meer zullen richten op vaardigheden die relevant zijn op werkgebied. Hierover wordt later meer bekend.

We zien bovendien kansen in zogeheten ‘green teams’, maar ook hier wordt achter de schermen nog aan gewerkt. Belangrijk streven is hierbij dat gedetineerden mee kunnen denken over het verduurzamen en vergroenen van hun leefomgeving, en daarmee ook kennis en vaardigheden opdoen voor een (duurzame) toekomst.

Vacature Projectmanager

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een nieuwe Projectmedewerker die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen (4-6u p/w). 

Als Projectmedewerker is er ruimte om zelf nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren. Ook help je mee waar nodig is bij de projecten die al lopen bij Plantje Voor Morgen. Je bent wekelijks op de maandag bij onze meetings aanwezig en bent gemotiveerd om het gevangenissysteem te verduurzamen en te werken aan een groene toekomst. We zijn een start-up, dus er is van alles mogelijk; it’s up to you! Ervaring is geen must. 

Ben jij:

 • Gepassioneerd over duurzaamheid;
 • Enthousiast over en goed met het uitdenken, vormgeven en uitvoeren van projecten;
 • Een creatieve denker en goede contentmaker;
 • Beschikbaar vanaf maart 2023 voor minimaal 4 uur per week;
 • Gemotiveerd om jezelf in een team te ontwikkelen? 


Wat bieden wij jou?

 • Onderdeel van een maatschappelijk betrokken start-up; dit betekent veel ruimte voor nieuwe ideeën voor de toekomst van Plantje Voor Morgen
 • Een jong, gezellig en gemotiveerd team!
 • Creatieve vrijheid voor het ontwikkelen van je social-media skills 
 • Ruimte voor ontwikkeling van jouw persoonlijke talenten.


Sinds twee jaar werken wij met een gemotiveerde groep jongeren aan de missie van onze stichting: Plantje Voor Morgen. Doel is om duurzaamheid (en groen) te verweven in gevangenissen en gedetineerden kansen te bieden om bij te dragen aan het vergroenen van hun huidige leefomgeving, en kansen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Nu we ook daadwerkelijk een stichting zijn geworden, zijn we op zoek naar iemand die onze branding in handen wil nemen. 

Heb jij een passie voor duurzaamheid en ben je betrokken bij branding en social media? Stuur dan een mail naar contact@plantjevoormorgen.nl met wat info over jezelf, je CV en een korte motivatie! Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen. Tot snel!