Over het team Plantje voor morgen

Duurzame detentie met een plan voor morgen

Ons team

Ons team

Wiep

Voorzitter

Dit is onze voorzitter, Wiep. Deze studente Communicatie en Life Sciences zet zich met alle liefde in voor onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaat, journalistiek en natuur. Zij is degene die de leiding neemt en zorgt voor structuur en stabiliteit in het team.

Paula

Secretaris

Dit is onze secretaris, Paula. Ze heeft al een hele historie aan ervaring en is daarmee ook ons oudste lid . In haar dagelijks leven maakt ze zich hard voor de Nederlandse zorg en daarnaast kan ze haar passie voor natuur en duurzaamheid kwijt in team Plantje voor Morgen!

Nynke

Penningmeester

Dit is onze penningmeester, Nynke. Een functie die zich vaak met geld bezig houdt en zou willen dat het op de rug groeide. Eigenlijk wil ze helemaal niet overkomen als een geldwolf want daarbuiten betekent ze nog veel meer voor het team. Ze is mede projectontwikkelaar staat altijd voor iedereen klaar en dat kan met haar achtergrond in de natuurwetenschap niet mis gaan!

Elaine

Communicatiemanger

Dit is onze communicatie manager, Elaine. Eerder stortte zij zich op onze projectontwikkeling, maar nu bepaalt zij de koers voor onze socials en communicatie! Haar passie voor duurzaamheid probeert ze in alle aspecten van het leven toe te passen en ze kan haar (vegan) ei ook goed kwijt bij Plantje Voor Morgen!

Wiep

Voorzitter

Dit is onze voorzitter, Wiep. Deze studente Communicatie en Life Sciences zet zich met alle liefde in voor onderwerpen zoals duurzaamheid, klimaat, journalistiek en natuur. Zij is degene die de leiding neemt en zorgt voor structuur en stabiliteit in het team.

Paula

Secretaris

Dit is onze secretaris, Paula. Ze heeft al een hele historie aan ervaring en is daarmee ook ons oudste lid . In haar dagelijks leven maakt ze zich hard voor de Nederlandse zorg en daarnaast kan ze haar passie voor natuur en duurzaamheid kwijt in team Plantje voor Morgen!

Nynke

Penningmeester

Dit is onze penningmeester, Nynke. Een functie die zich vaak met geld bezig houdt en zou willen dat het op de rug groeide. Eigenlijk wil ze helemaal niet overkomen als een geldwolf want daarbuiten betekent ze nog veel meer voor het team. Ze is mede projectontwikkelaar staat altijd voor iedereen klaar en dat kan met haar achtergrond in de natuurwetenschap niet mis gaan!

Elaine

Communicatiemanger

Dit is onze communicatie manager, Elaine. Eerder stortte zij zich op onze projectontwikkeling, maar nu bepaalt zij de koers voor onze socials en communicatie! Haar passie voor duurzaamheid probeert ze in alle aspecten van het leven toe te passen en ze kan haar (vegan) ei ook goed kwijt bij Plantje Voor Morgen!

RVA-Leden

Annemarie Bergsma

De Duurzame Verpleegkundige

"Natuur is voedend voor lichaam en geest - je voelt: ook jij bent onderdeel van deze planeet."

Gert Jan Slump

Restorative Justice Nederland

"Plantje voor Morgen slaat een groene brug tussen de wereld binnen en buiten detentie en biedt mensen in detentie kansen op een duurzame terugkeer."

Hoessein Alkisaei

Nederland Maakt Impact

"Plantje voor Morgen beïnvloedt op een positieve, unieke en effectieve wijze het toekomstperspectief van vele (ex-)gedetineerden. Als RvA-lid heb ik de mogelijkheid om individuen te helpen bij het vinden van hoop en het opdoen van vaardigheden."

Marc Groenendijk

Exodus

"Ik zet mij graag in voor nieuwe inspirerende initiatieven die dicht bij mijn kernwaarden liggen."

Pauline Jacobs

Universiteit Utrecht

"Een groene detentieomgeving is van groot belang voor een gezond leefklimaat voor zowel gedetineerden als personeelsleden. Plantje voor Morgen zet zich hier met grote bevlogenheid voor in en dit initiatief ondersteun dan ook van harte!"

Wie zijn wij ?

Als team Plantje voor Morgen zien wij toekomst in educatieve- en arbeids programma’s voor gedetineerden tijdens hun detentie. Wij willen toewerken naar een gevangenissysteem waarin gedetineerden in die periode skills en kennis opdoen om voor hun eigen toekomst, na rehabilitatie, duurzame kansen op te bouwen. Onze programma’s moeten daaraan gaan bijdragen. Zowel in de arbeidsomgeving als op persoonlijk vlak. Daarbij is het belangrijk wat deze gedetineerden zelf willen: zien zij een toekomst in de bouw van zonnepanelen, of willen ze meer leren over duurzaam koken? Zo maken we een plan met en voor gedetineerden.

wie zijn wij ?

Als team Plantje voor Morgen zien wij toekomst in educatieve- en arbeids programma’s voor gedetineerden tijdens hun detentie. Wij willen toewerken naar een gevangenissysteem waarin gedetineerden in die periode skills en kennis opdoen om voor hun eigen toekomst, na rehabilitatie, duurzame kansen op te bouwen. Onze programma’s moeten daaraan gaan bijdragen. Zowel in de arbeidsomgeving als op persoonlijk vlak. Daarbij is het belangrijk wat deze gedetineerden zelf willen: zien zij een toekomst in de bouw van zonnepanelen, of willen ze meer leren over duurzaam koken? Zo maken we een plan met en voor gedetineerden.

SDG´S

In alle programma’s en adviezen die wij aanbieden, streven wij de Sustainable Development Goals na.

Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook de praktijkvoorbeelden liegen er niet om. Onze programma’s op niveau 1 kunnen bovendien ook een positief effect hebben op het mentale en fysieke welzijn van de deelnemers. Het vergroenen van de leefomgeving – en indirect de educatieve programma’s – leveren ten slotte op niveau 3 ook positieve gevolgen op voor de gezondheid van het personeel.

SDG´S

In alle programma’s en adviezen die wij aanbieden, streven wij de Sustainable Development
Goals na.

Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook de praktijkvoorbeelden liegen er niet om. Onze programma’s op niveau 1 kunnen bovendien ook een positief effect hebben op het mentale en fysieke welzijn van de deelnemers. Het vergroenen van de leefomgeving – en indirect de educatieve programma’s – leveren ten slotte op niveau 3 ook positieve gevolgen op voor de gezondheid van het personeel.

Organisatie

Onze stichting bestaat uit een bestuur en andere teamleden. Het bestuur wordt gevormd door Wiep (voorzitter), Paula (secretaris) en Nynke (penningmeester). Zij zorgen voor de jaarverslagen, transparantie binnen de organisatie en bepalen de strategie. Dan zijn er nog enkele uitvoerende functies. Onze manager projectmanagement Elaine zet nieuwe projecten op en is de contactpersoon voor educatieve projecten die worden uitgevoerd. Ook Daniël, algemeen projectontwikkelaar, werkt mee aan de educatieve projecten. 

Er wordt gewerkt volgens een zogeheten ‘vier-ogen-principe’, waarbij financiële integriteit nageleefd wordt. Op deze manier worden dergelijke afhankelijke besluiten vermeden en wordt gestreefd naar transparantie binnen de stichting.

Organisatie

Onze stichting bestaat uit een bestuur en andere teamleden. Het bestuur wordt gevormd door Wiep (voorzitter), Paula (secretaris) en Nynke (penningmeester). Zij zorgen voor de jaarverslagen, transparantie binnen de organisatie en bepalen de strategie. Dan zijn er nog enkele uitvoerende functies. Onze manager projectmanagement Elaine zet nieuwe projecten op en is de contactpersoon voor educatieve projecten die worden uitgevoerd. Ook Daniël, algemeen projectontwikkelaar, werkt mee aan de educatieve projecten. 

Er wordt gewerkt volgens een zogeheten ‘vier-ogen-principe’, waarbij financiële integriteit nageleefd wordt. Op deze manier worden dergelijke afhankelijke besluiten vermeden en wordt gestreefd naar transparantie binnen de stichting.

Vacatures

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan een duurzame detentie? Om samen met onze teamleden te werken aan projecten die de leefomgeving van gedetineerden een stukje groener en gezonder maken? Of steun je onze missie en ben je goed met sociale media en wil je ons op die manier ondersteunen? Check hieronder onze vacatures!

Vacature Social Media Coordinator (vanaf maart 2023)

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een Communicatie Coördinator die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen met creatieve ideeën (3u p/w). 

Vacature Projectmanager (vanaf maart 2023)

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een nieuwe Projectmedewerker die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen (4-6u p/w).

Vacatures

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan een duurzame detentie? Om samen met onze teamleden te werken aan projecten die de leefomgeving van gedetineerden een stukje groener en gezonder maken? Of steun je onze missie en ben je goed met sociale media en wil je ons op die manier ondersteunen? Check hieronder onze vacatures!

Vacature Social Media Coordinator (vanaf maart 2023)

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een Communicatie Coördinator die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen met creatieve ideeën (3u p/w). 

Vacature Projectmanager (vanaf maart 2023)

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een nieuwe Projectmedewerker die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen (4-6u p/w).

Goede gezondheid en welzijn

Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede mentale en fysieke gezondheid, zo blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ook de praktijkvoorbeelden liegen er niet om. Onze programma’s op niveau 1 kunnen bovendien ook een positief effect hebben op het mentale en fysieke welzijn van de deelnemers. Het vergroenen van de leefomgeving – en indirect de educatieve programma’s – leveren ten slotte op niveau 3 ook positieve gevolgen op voor de gezondheid van het personeel.

Waardig werk en economische groei

Met de educatieve programma’s hopen wij gedetineerden te inspireren zelf aan de slag te gaan met aspecten van duurzaamheid, op persoonlijk niveau en werkgebied. In de toekomst streven wij ernaar om samen met partners programma’s aan te bieden die gedetineerden een betere positie op de arbeidsmarkt bieden na hun detentie. Ze zouden hun kennis en kunde dan bijvoorbeeld kunnen inzetten om zonnepanelen te installeren. Op de lange termijn hopen we Green Teams op te richten binnen inrichtingen, om gemotiveerde gedetineerden de kans te bieden zich te ontwikkelen en tegelijk bij te dragen aan het verduurzamen en vergroenen van hun leefomgeving. Dit alles zou positieve effecten kunnen hebben op de toekomstperspectieven en daarmee financiële situatie van gedetineerden.

Verantwoorde consumptie en productie

Gedetineerden krijgen momenteel iedere dag een zogeheten ‘zwarte bak’, een maaltijd waarin alle benodigde voedingsstoffen zijn verwerkt. Dit is echter niet het lekkerste voedsel en bovendien worden er veel van deze bakken verspild, omdat de gedetineerden met geld een verse maaltijd (met zelf gekochte ingedriënten) altijd verkiezen boven deze bak. We streven ernaar op niveau 2 en 3 een meer verantwoorde voedsel- en afvalketen te creëren. In het programma Duurzaam koken en kruiden kweken wordt er bovendien aandacht besteed aan voedselverspilling, koken met seizoensgroenten en minder vlees. Op deze manier moedigen we een duurzame, verantwoorde consumptie aan. We hopen op niveau 3 uiteindelijk toe te kunnen werken naar zelfvoorzienende inrichtingen, met een circulaire kringloop van producten.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In al onze doelen en programma’s streven wij samenwerking met verschillende stakeholders na. We bevinden ons als stichting in een fluctuerende samenleving en erkennen daarbij het belang van een inclusieve, transparante en open organisatie. We hopen onze partnerships in te kunnen zetten om onze doelstellingen op korte én lange termijn te bereiken. Dit doel heeft dan ook betrekking op alle drie de niveaus.

Kwaliteitsonderwijs

Wij streven ernaar om de gedetineerden op niveau 1 van goede educatie te voorzien, zowel op persoonlijk vlak als werkniveau. In het programma Duurzaam koken en kruiden kweken kunnen de deelnemers op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan over duurzame aspecten en leren zij hoe zij zelf kruiden kunnen kweken, wat na detentie van pas zou kunnen komen. Ze leren bovendien hoe ze duurzaam kunnen koken en kunnen dit op persoonlijk vlak toepassen tijdens en na detentie. Bovendien worden ze aangemoedigd hun kennis en kunde te delen met de rest van de afdeling, waarmee zij zelf op hun beurt een dergelijke educatie kunnen verzorgen. Onderwijs heeft op deze manier impact op sociaal gebied en bevordert naar verwachting de sfeer binnen de groep. In de toekomst hopen wij de educatieve programma’s te verbinden aan studie- of werktrajecten, die daarmee een grotere invloed hebben op de toekomst van gedetineerden

Ongelijkheid verminderen

Als stichting streven wij naar gelijke kansen voor iedereen in Nederland. Het is in ons opzicht belangrijk dat gedetineerden dezelfde mogelijkheid hebben als andere burgers om te werken aan hun toekomst en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Momenteel is het voor veel gedetineerden nog moeilijk om aan de slag te gaan bij een werkgever na rehabilitatie door hun strafblad (en vaak ontbreken van opleiding). Daarmee wordt er voor deze mensen een obstakel gevormd voor het ‘terug op het rechte pad komen’ en valt nog ruim 47% van hen binnen twee jaar na vrijlating terug in de criminaliteit. Wij streven ernaar deze ongelijkheid te verminderen door te investeren in een andere invalshoek voor beide partijen. We hopen met toekomstige projecten teweeg te kunnen brengen dat gedetineerden een beter toekomstperspectief ontwikkelen tijdens detentie, zowel op persoonlijk vlak als op werkniveau. Deze SDG zal vooral aan bod komen bij niveau 1 en 3.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Onze missie zou op lange termijn kunnen bijdragen aan een afname van het recidivecijfer: het percentage gedetineerden dat na rehabilitatie binnen twee jaar in de criminaliteit terugvalt. Dit is van belang voor de veiligheid van de gehele samenleving. Dit doel heeft de meeste betrekking op de (lange termijn) impact die nageleefd wordt op niveau 1 en 2.

Vacature Social Media Coordinator

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een Communicatie Coördinator die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen met creatieve ideeën (3u p/w). 

Als Communicatie Coördinator draag je verantwoordelijkheid voor onze branding en sociale media kanalen. Je bent in ieder geval twee keer per maand aanwezig bij onze meetings en blijft zo op de hoogte van de ontwikkelingen van ons project. Je bedenkt, creëert en deelt content die onze doelgroep op de hoogte houdt van Plantje Voor Morgen en hen voorziet van interessante feitjes over een duurzaam gevangenissysteem en een groene toekomst. Je hebt heel veel ruimte om zelf aan de slag te gaan met schrijven, design en andere taken: it’s up to you!

Ervaring is geen must. Mocht je ambities hebben om ook naast deze functie mee te werken aan één van onze projecten, dan is die mogelijkheid er ook! 

Ben jij:

 • Gepassioneerd over duurzaamheid;
 • Enthousiast over en handig met branding en social media;
 • Een creatieve denker en goede contentmaker;
 • Beschikbaar vanaf maart 2023 voor 3 uur per week;
 • Gemotiveerd om jezelf in een team te ontwikkelen? 


Wat bieden wij jou?

 • Onderdeel van een maatschappelijk betrokken start-up; dit betekent veel ruimte voor nieuwe ideeën voor de toekomst van Plantje Voor Morgen
 • Een jong, gezellig en gemotiveerd team!
 • Creatieve vrijheid voor het ontwikkelen van je social-media skills 
 • Ruimte voor ontwikkeling van jouw persoonlijke talenten.


Sinds twee jaar werken wij met een gemotiveerde groep jongeren aan de missie van onze stichting: Plantje Voor Morgen. Doel is om duurzaamheid (en groen) te verweven in gevangenissen en gedetineerden kansen te bieden om bij te dragen aan het vergroenen van hun huidige leefomgeving, en kansen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Nu we ook daadwerkelijk een stichting zijn geworden, zijn we op zoek naar iemand die onze branding in handen wil nemen. 

Heb jij een passie voor duurzaamheid en ben je betrokken bij branding en social media? Stuur dan een mail naar contact@plantjevoormorgen.nl met wat info over jezelf, je CV en een korte motivatie! Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen. Tot snel!

Vacature Projectmanager

Team Plantje Voor Morgen is op zoek naar een nieuwe Projectmedewerker die ons team op vrijwillige basis wil aanvullen (4-6u p/w). 

Als Projectmedewerker is er ruimte om zelf nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren. Ook help je mee waar nodig is bij de projecten die al lopen bij Plantje Voor Morgen. Je bent wekelijks op de maandag bij onze meetings aanwezig en bent gemotiveerd om het gevangenissysteem te verduurzamen en te werken aan een groene toekomst. We zijn een start-up, dus er is van alles mogelijk; it’s up to you! Ervaring is geen must. 

Ben jij:

 • Gepassioneerd over duurzaamheid;
 • Enthousiast over en goed met het uitdenken, vormgeven en uitvoeren van projecten;
 • Een creatieve denker en goede contentmaker;
 • Beschikbaar vanaf maart 2023 voor minimaal 4 uur per week;
 • Gemotiveerd om jezelf in een team te ontwikkelen? 


Wat bieden wij jou?

 • Onderdeel van een maatschappelijk betrokken start-up; dit betekent veel ruimte voor nieuwe ideeën voor de toekomst van Plantje Voor Morgen
 • Een jong, gezellig en gemotiveerd team!
 • Creatieve vrijheid voor het ontwikkelen van je social-media skills 
 • Ruimte voor ontwikkeling van jouw persoonlijke talenten.


Sinds twee jaar werken wij met een gemotiveerde groep jongeren aan de missie van onze stichting: Plantje Voor Morgen. Doel is om duurzaamheid (en groen) te verweven in gevangenissen en gedetineerden kansen te bieden om bij te dragen aan het vergroenen van hun huidige leefomgeving, en kansen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Nu we ook daadwerkelijk een stichting zijn geworden, zijn we op zoek naar iemand die onze branding in handen wil nemen. 

Heb jij een passie voor duurzaamheid en ben je betrokken bij branding en social media? Stuur dan een mail naar contact@plantjevoormorgen.nl met wat info over jezelf, je CV en een korte motivatie! Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen. Tot snel!