Samen met onze partners

Duurzame detentie met een plan voor morgen

Onze strategie

Om onze doelen te behalen, hebben we een stappenplan gemaakt. Op basis van onze missie en visie hebben we het volgende model opgesteld, waarbij we te werk gaan van de binnenste naar de buitenste cirkel. In ons impactmodel kan onderscheid worden gemaakt tussen drie niveaus. Niveau 1 gaat over de gedetineerde, waarbij aandacht uitgaat naar zijn/haar gezondheid van vandaag en vaardigheden voor de toekomst. Op niveau 2 willen we toewerken naar het vergroenen van de leefomgeving van de gedetineerden. Dit houdt in

dat we aan de slag gaan met meer beplanting binnen én buiten het gebouw. Tot slot streven we bij niveau 3 verduurzaming van de gevangenis na, waarbij samenwerking met verschillende ketens nodig zal zijn.

Onze strategie

Om onze doelen te behalen, hebben we een stappenplan gemaakt. Op basis van onze missie en visie hebben we het volgende model opgesteld, waarbij we te werk gaan van de binnenste naar de buitenste cirkel. In ons impactmodel kan onderscheid worden gemaakt tussen drie niveaus. Niveau 1 gaat over de gedetineerde, waarbij aandacht uitgaat naar zijn/haar gezondheid van vandaag en vaardigheden voor de toekomst. Op niveau 2 willen we toewerken naar het vergroenen van de leefomgeving van de gedetineerden. Dit houdt in dat we aan de slag gaan met meer beplanting binnen én buiten het gebouw. Tot slot streven we bij niveau 3 verduurzaming van de gevangenis na, waarbij samenwerking met verschillende ketens nodig zal zijn.

Onze partners

NEDMI is een Nederlandse non-profit organisatie die jongeren uit alle lagen van de Nederlandse maatschappij wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. Jaarlijks vindt er een topconferentie plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Tussen de jaarlijkse topconferenties vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin de jongeren opgeleid en getraind worden op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Thema’s op de conferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving.”

Onze partners

NEDMI is een Nederlandse non-profit organisatie die jongeren uit alle lagen van de Nederlandse maatschappij wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. Jaarlijks vindt er een topconferentie plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Tussen de jaarlijkse topconferenties vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin de jongeren opgeleid en getraind worden op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Thema’s op de conferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving.

 

European Solidarity Corps

Vanaf juni 2022 worden wij voor bepaalde tijd mede-gefinancierd door de Europese Unie. Vanuit het European Solidarity Corps (ESC) ontvangen wij ondersteuning om nog meer impact te maken. ESC is een subsidieprogramma opgesteld door de Europese Commissie om samen met maatschappelijke organisaties en jongeren in heel Europa bij te dragen aan een mooiere wereld. Dit biedt ons niet alleen financiële ondersteuning, maar ook de mogelijkheid voor onze teamleden om zich op persoonlijk en professioneel niveau te ontwikkelen. Wij zijn dankbaar voor deze support en zijn trots om de naam van de EU te mogen noemen op onze website als partner van Plantje Voor Morgen. Meer weten over de subsidies van European Solidarity Corps? Check https://www.europeansolidaritycorps.nl/ voor meer info.

European Solidarity Corps

Vanaf juni 2022 worden wij voor bepaalde tijd mede-gefinancierd door de Europese Unie. Vanuit het European Solidarity Corps (ESC) ontvangen wij ondersteuning om nog meer impact te maken. ESC is een subsidieprogramma opgesteld door de Europese Commissie om samen met maatschappelijke organisaties en jongeren in heel Europa bij te dragen aan een mooiere wereld. Dit biedt ons niet alleen financiële ondersteuning, maar ook de mogelijkheid voor onze teamleden om zich op persoonlijk en professioneel niveau te ontwikkelen. Wij zijn dankbaar voor deze support en zijn trots om de naam van de EU te mogen noemen op onze website als partner van Plantje Voor Morgen. Meer weten over de subsidies van European Solidarity Corps? Check https://www.europeansolidaritycorps.nl/ voor meer info.

Samen met onze partners​

Wij bieden educatieve projecten aan penitentiaire inrichtingen en werken aan adviezen voor het vergroenen van de leefomgeving van gedetineerden. Heb je onze website bekeken en ben je enthousiast over onze plannen? Ben je werkzaam bij een PI of soortgelijke inrichting en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking? Of ben je werkzaam bij een bedrijf dat mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan het verduurzamen en vergroenen van de huidige detentie? Dan horen wij graag van je! We staan open voor een (online) kennismaking en kijken graag samen naar de mogelijkheden. Vul hieronder het formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Samen met onze partners​

Wij bieden educatieve projecten aan penitentiaire inrichtingen en werken aan adviezen voor het vergroenen van de leefomgeving van gedetineerden. Heb je onze website bekeken en ben je enthousiast over onze plannen? Ben je werkzaam bij een PI of soortgelijke inrichting en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking? Of ben je werkzaam bij een bedrijf dat mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan het verduurzamen en vergroenen van de huidige detentie? Dan horen wij graag van je! We staan open voor een (online) kennismaking en kijken graag samen naar de mogelijkheden. Vul hieronder het formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Niveau 3: Verduurzaming van de gevangenis

Het laatste niveau heeft betrekking op de gevangenis als geheel. Als zelfvoorzienend systeem, als een gebouw dat duurzame energie gebruikt, als een onderdeel van een toekomstbestendige maatschappij. Hoe dit er precies uit zou kunnen zien? Dat weten wij ook nog niet, maar we verzamelen de komende tijd zo veel mogelijk informatie om hier een concreter beeld van te kunnen schetsen. Voor nu is vergroening de eerste grote stap richting duurzame detentie en een betere toekomst voor gedetineerden.

Niveau 2: De leefomgeving

De gedetineerde is direct verbonden met zijn of haar leefomgeving en daarmee is deze factor van cruciaal belang om de doelen in niveau 3 te realiseren. 

  • Vergroening 

Niveau 2 draait om vergroening van de leefomgeving van gedetineerden. Dit omvat zowel de binnen- als buitenruimtes. Want groen maakt gelukkig en bevordert de gemoedstoestand van mensen. Bovendien is vergroening van gebouwen en buitenruimtes nodig om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN (om klimaatverandering tegen te gaan!) en om de biodiversiteit een boost te geven. Voor het toewerken naar vergroening van de leefomgeving zijn we momenteel nog bezig aan een meer gedetailleerd plan. 

  • Welzijn van het personeel

Een andere belangrijk onderdeel van de leefomgeving van gedetineerden is het personeel. Vergroening van de binnen- en buitenruimtes blijkt uit onderzoek ook vaker positieve effecten te hebben op het welzijn van het personeel (Moran, D. et al, 2021). Mede dankzij het positieve effect op het fysieke en sociale klimaat, maar ook door minder gevallen van zelfverwonding en agressie van gedetineerden. We hopen met onze vergroeningsplannen op de lange termijn op deze manier ook een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van deze mensen. En wie weet, misschien is dit een stap naar de Noorse methode van detentie, waar bewakers soms bijna vrienden zijn van gedetineerden.

Niveau 1: De gedetineerde

Ons impactmodel begint bij het individu, de gedetineerde. We streven op dit niveau naar twee doelen. Het eerste doel betreft het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van gedetineerden. Het tweede doel heeft betrekking op de duurzame kansen die wij aan gedetineerden kunnen bieden om vaardigheden op te doen voor hun toekomst.  

  •  Gezondheid van vandaag

Om gedetineerden te motiveren om te werken aan een betere toekomst tijdens detentie, staat de mentale en fysieke gezondheid natuurlijk voorop. Ons educatieve programma Duurzaam koken en kruiden kweken bevat tuinier- en kookworkshops, waarbij deelnemers niet alleen kennis en ervaring kunnen opdoen op het gebied van tuinieren en koken, maar ook leren samen te werken en duurzame aspecten toe te passen op handelingen in hun dagelijks leven. Deze aspecten dragen bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid. Gezond en vers eten bevordert bovendien de fysieke gezondheid van mensen en kan volgens verschillende bronnen ook bijdragen aan een vermindering van geweld op afdelingen. 

  • Vaardigheden voor morgen

Het is voor gedetineerden van groot belang dat ze tijdens detentie kennis en vaardigheden opdoen die ze na rehabilitatie toe kunnen passen in hun dagelijks leven. Ons educatieve programma Duurzaam koken en kruiden kweken biedt hiervoor een goede basis voor skills in de keuken en de tuin. Op persoonlijk vlak wordt hierbij aandacht besteed aan duurzaam koken, waarbij de gedetineerden meer leren over seizoensgroenten, voedselverspilling en vegetarisch/veganistisch koken.

We werken achter de schermen aan andere educatieve projecten die zich meer zullen richten op vaardigheden die relevant zijn op werkgebied. Hierover wordt later meer bekend.

We zien bovendien kansen in zogeheten ‘green teams’, maar ook hier wordt achter de schermen nog aan gewerkt. Belangrijk streven is hierbij dat gedetineerden mee kunnen denken over het verduurzamen en vergroenen van hun leefomgeving, en daarmee ook kennis en vaardigheden opdoen voor een (duurzame) toekomst.

Nederland Maakt Impact

NEDMI is een Nederlandse non-profit organisatie die jongeren uit alle lagen van de Nederlandse maatschappij wil verenigen om positieve veranderingen in het land te accelereren. Jaarlijks vindt er een topconferentie plaats in wisselende gaststeden waarbij zo’n 500 jongeren samen met (inter-)nationale bedrijven, NGO’s en andere vooruitstrevende organisaties worden vergezeld door nationale leiders uit allerlei sectoren. Tussen de jaarlijkse topconferenties vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats waarin de jongeren opgeleid en getraind worden op het gebied van persoonlijke en professionele vaardigheden. Thema’s op de conferentie zijn actueel, innovatief en gericht op de grote vraagstukken in onze samenleving.”

Penitentiaire Inrichting Zwolle

Penitentiaire Inrichting Zwolle is de eerste PI die met ons in zee ging voor het project Duurzaam koken en kruiden kweken. PI Zwolle kent twee locaties en biedt plaats aan ongeveer 350 gedetineerden. Ons project werd uitgevoerd door vrouwelijke deelnemers op de ISD afdeling. Naar verwachting zullen wij onze samenwerking blijven voortzetten.

SDG Nederland

SDG Nederland motiveert organisaties in Nederland om zich in te zetten voor de SDG’s en deze te implementeren in hun beleid. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bieden handvatten voor een gezonde, duurzame en veilige toekomst en worden op internationaal niveau nagestreefd. 

European Solidarity Corps

Vanaf juni 2022 ontvangen wij subsidie van het European Solidarity Corps voor ons Solidariteitsproject.

Ook onze partner worden?

Wij bieden educatieve projecten aan penitentiaire inrichtingen en werken aan adviezen voor het vergroenen van de leefomgeving van gedetineerden. Heb je onze website bekeken en ben je enthousiast over onze plannen? Ben je werkzaam bij een PI of soortgelijke inrichting en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking? Of ben je werkzaam bij een bedrijf dat mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren aan het verduurzamen en vergroenen van de huidige detentie? Dan horen wij graag van je! We staan open voor een (online) kennismaking en kijken graag samen naar de mogelijkheden. Vul hieronder het formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!